český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Norsk Pусский Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt 日本の
Ekologické rozpúšťadlo určené pre ťažké odmasťovanie - NEUTRALENE® VG 2020 - iBiotec - Tec Industries

RASTLINNÉ ROZPÚŠŤADLO
NA ŤAŽKÉ ODMASŤOVANIE

BEZPEČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ BEZ SYMBOLOV OZNAČENIA NEBEZPEČNOSTI

BEZ OBSAHU ZLOŽIEK COV, ĽAHKO BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ, NEHORĽAVÉ

 

 Rozpúšťadlo určené na odmasťovanie a čistenie 100% RASTLINNÉHO PÔVODU. Bez symbolov označenia nebezpečnosti pre riziko 0. Bez zložiek COV optimalizované na PGS. Alternatívne rozpúšťadlo. Agro rozpúšťadlo. Biologické rozpúšťadlo. Ekologické rozpúšťadlo. Biologicky odbúrateľné rozpúšťadlo. Dodávateľ rozpúšťadla. Výrobca rozpúšťadla. Priemyselný odmasťovač. Nové rozpúšťadlá. Čisté rozpúšťadlo zelená chémia. Rig wash. Údržba horľavých plynov. Zelené rozpúšťadlá ako náhrada dichlórmetánu. Náhrada metylénchloridu. Náhrada ch2 cl2. CMR náhrady. Náhrada acetónu. Náhrada acetónu. Náhrada NMP. Rozpúšťadlo pre polyuretány. Rozpúšťadlá pre epoxidy. Rozpúšťadlo  pre polyestér. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo farieb. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlá lakov. Rozpúšťadlá elastomerov.

 

 

 

 

 

Rozpúšťadlo určené na odmasťovanie a čistenie 100% RASTLINNÉHO PÔVODU. Bez symbolov označenia nebezpečnosti pre riziko 0. Bez zložiek COV optimalizované na PGS. Alternatívne rozpúšťadlo. Agro rozpúšťadlo. Biologické rozpúšťadlo. Ekologické rozpúšťadlo. Biologicky odbúrateľné rozpúšťadlo. Dodávateľ rozpúšťadla. Výrobca rozpúšťadla. Priemyselný odmasťovač. Nové rozpúšťadlá. Čisté rozpúšťadlo zelená chémia. Rig wash. Údržba horľavých plynov. Zelené rozpúšťadlá ako náhrada dichlórmetánu. Náhrada metylénchloridu. Náhrada ch2 cl2. CMR náhrady. Náhrada acetónu. Náhrada acetónu. Náhrada NMP. Rozpúšťadlo pre polyuretány. Rozpúšťadlá pre epoxidy. Rozpúšťadlo  pre polyestér. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo farieb. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlá lakov. Rozpúšťadlá elastomerov.

 

 

 

 

 

 

Neutralène VG 2020

 

100% rastlinného pôvodu

 

100% ekologický

 

100% vylepšený

bezpečný, netoxický, bezpečný pre životné prostredie

 

Ideálne alternatívne rozpúšťadlo, zmývateľné vodou

 

 


 

 

 

  1,55 kg Ekvivalentný uhlík

 

 

EKOLOGICKÉ ROZPÚŠŤADLO PRE ŤAŽKÉ ODMASŤOVANIE, ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ, SIETÍ, BACS (Bankers Automated Clearing System), PRIEMYSELNÚ ÚDRŽBU

MRO, RIG WASH, POHONNÉ OLEJE & GAS OFF-SHORE a ON-SHORE,

CHEMICKÉ ZÁVODY, NÁMORNÚ A NÁKLADNÚ DOPRAVU,

ČISTENIE

 

100% RASTLINNÉHO PÔVODU - RIZIKO 0 

 

Agrorozpúšťadlo vysokoúčinný odmasťovací prostriedok.

Zaru ený bez nebezpe ných, škodlivých, dráždivých alebo senzibilizujúcich látok.

 


Použiteľný na studené alebo horúce povrchy. 

Vylúčený z oblastí smernice ATEX.

 

Vysoká rozpúšťacia sila s KB indexom vyšším než 180.


K použitiu istý, zriedený vodou, zmývateľný vodou.

Okamžité rozpustenie dechtov, surovej ropy, ťažkých uhľovodíkov,

zvyškov spaľovania, tukov, mazív.

 

MAXIMÁLNE VYUŽITEĽNÝ NA PGS

Plán hospodárenia s rozpúštadlami 

(SMERNICA IED)

Vstupná súvaha / účinok rozpúšťadla

Nízka prchavosť, znížená spotreba.

ZNÍŽENIE EMISIÍ ROZPÚŠŤADLA

    COV 0       ODP 0       PRP 0 

TRIEDA DIB Bezpe ný priemyselný odpad. Zníženie nákladov na likvidáciu.


Bod tuhnutia -20°C. Vonkajšie skladovanie povolené.

Bez uchovávania (Zákonník práce. Neozna ený produkt 

Environmentálny kód ICPE. Nezne isťujúci prostriedok).

 

 

Znížené priemyselné riziko, vyrobený bez vykorisťovania, produkt civilnej ochrany.

(poistný kód) 

 

 

Stiahnite si katalóg produktov - vydanie v septembri 2018

 

Hľadáte iný produkt?

Objavte celý náš sortiment kliknutím na obrázok 

 

 Rozpúšťadlo určené na odmasťovanie a čistenie 100% RASTLINNÉHO PÔVODU. Bez symbolov označenia nebezpečnosti pre riziko 0. Bez zložiek COV optimalizované na PGS. Alternatívne rozpúšťadlo. Agro rozpúšťadlo. Biologické rozpúšťadlo. Ekologické rozpúšťadlo. Biologicky odbúrateľné rozpúšťadlo. Dodávateľ rozpúšťadla. Výrobca rozpúšťadla. Priemyselný odmasťovač. Nové rozpúšťadlá. Čisté rozpúšťadlo zelená chémia. Rig wash. Údržba horľavých plynov. Zelené rozpúšťadlá ako náhrada dichlórmetánu. Náhrada metylénchloridu. Náhrada ch2 cl2. CMR náhrady. Náhrada acetónu. Náhrada acetónu. Náhrada NMP. Rozpúšťadlo pre polyuretány. Rozpúšťadlá pre epoxidy. Rozpúšťadlo  pre polyestér. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo farieb. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlá lakov. Rozpúšťadlá elastomerov.

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE