český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Norsk Pусский Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt 日本の
Ekologiskt lösningsmedel för tung avfettning - NEUTRALENE® VG 2020 - iBiotec - Tec Industries

VEGETABILISKT LÖSNINGSMEDEL
FÖR SVÅR AVFETTNING

SÄKRA LÖSNINGSMEDEL UTAN FAROPIKTOGRAM

UTAN VOC, BIOLOGISKT LÄTTNEDBRYTBART, SVÅRANTÄNDLIGT

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring 100 % VEGETABILISK. Inget riskpiktogram för 0 risk. Utan VOC-optimering av fosfatidylglyceroler. Alternativt lösningsmedel. Organiskt lösningsmedel. Biologiskt lösningsmedel. Ekologiskt lösningsmedel. Bionedbrytbart lösningsmedel. Lösningsmedelsleverantör. Lösningsmedelstillverkare. Industriellt avfettningsmedel. Nya lösningsmedel. Miljövänliga lösningsmedel grön kemi. Rig wash. Underhåll olja gas. Gröna lösningsmedel Substituerad diklormetan. Substituerad metylenklorid. Substituerad CH2Cl2. CMR-substitut. Acetonsubstitut. Acetonsubstitut. NMP-substitut. Lösningsmedel för polyuretaner. Lösningsmedel för epoxi. Polyesterlösningsmedel. Lösningsmedel för lim. Lösningsmedel för målarfärg. Hartslösningsmedel. Lösningsmedel för lack. Elastomer lösningsmedel

 

 

 

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring 100 % VEGETABILISK. Inget riskpiktogram för 0 risk. Utan VOC-optimering av fosfatidylglyceroler. Alternativt lösningsmedel. Organiskt lösningsmedel. Biologiskt lösningsmedel. Ekologiskt lösningsmedel. Bionedbrytbart lösningsmedel. Lösningsmedelsleverantör. Lösningsmedelstillverkare. Industriellt avfettningsmedel. Nya lösningsmedel. Miljövänliga lösningsmedel grön kemi. Rig wash. Underhåll olja gas. Gröna lösningsmedel Substituerad diklormetan. Substituerad metylenklorid. Substituerad CH2Cl2. CMR-substitut. Acetonsubstitut. Acetonsubstitut. NMP-substitut. Lösningsmedel för polyuretaner. Lösningsmedel för epoxi. Polyesterlösningsmedel. Lösningsmedel för lim. Lösningsmedel för målarfärg. Hartslösningsmedel. Lösningsmedel för lack. Elastomer lösningsmedel

 

 

 

 

 

 

Neutralène VG 2020

 

100 % vegetabiliskt ursprung

 

100 % förnybar

 

100 % förbättring

av säkerhet, toxicitet, miljö

 

Det ideala alternativa lösningsmedlet, sköljbart med vatten

 

 


 

 

 

 

       1,55 kg kolekvivalent

 

                        

 

 

INGET FAROPIKTOGRAM

European Regulation CLP 1272/2008

SGH - GHS Regulations

 

EKOLOGISKT LÖSNINGSMEDEL FÖR SVÅR AVFETTNING, SÄRSKILDA STRUKTURER, NÄTVERK, TUNNOR, RETENTIONER, INDUSTRIELLT UNDERHÅLL

MRO, RIG WASH, OPERATÖRS OLJOR & GASER TILL HAVS OCH TILL LAND,

KEMISKA SÄTEN, SJÖ- OCH FLODTRANSPORT,

FÖRORENINGSBEKÄMPNING

 

100 % VEGETABILISK för 0 RISK

 

Högpresterande organiskt lösningsmedel för avfettning.

Garanterat fri från farliga, skadliga, irriterande eller sensibiliserande ämnen.

 


Kan användas som kallavfettning eller på heta ytor. 

Omplacering av ATEX-zoner.

 

Mycket hög lösningskraft kauributanol-index över 180.


Användbar ren, utspädd i vatten, sköljbar med vatten.
Omedelbar upplösning av tjäror, råolja, tunga kolväten,

förbränningsrester, fetter, smörjmedel.

 

OPTIMERING AV FOSFATIDYLGLYCEROLER.

Plan för hantering av lösningsmedel 

(DIREKTIV IED)

Sammanställning ingående materialbalans / utgående lösningsmedel

Låg volatilitet, minskad förbrukning.

AVLÄGSNANDE AV EMISSION FRÅN LÖSNINGSMEDEL

    VOC 0                           ODP 0                 PRP 0 

KLASS Icke-farligt industriavfall. Minska kostnaderna för skrotning.


Frysningspunkt -20° C. Lagring utomhus tillåten.

Utan retention (arbetskod. Ej märkt produkt 

ICPE-kod över klassade anläggningar för miljöskydd Icke-förorenande produkt).

 

Minskad industriell risk, förlust av exploatering, civilansvar

(försäkringskod) 

 

 

Ladda ner vår produktkatalog - oktoberupplagan 2018

 

Letar du efter en annan produkt?

Upptäck hela vårt sortiment genom att klicka på bilden

 

Lösningsmedel för avfettning och rengöring 100 % VEGETABILISK. Inget riskpiktogram för 0 risk. Utan VOC-optimering av fosfatidylglyceroler. Alternativt lösningsmedel. Organiskt lösningsmedel. Biologiskt lösningsmedel. Ekologiskt lösningsmedel. Bionedbrytbart lösningsmedel. Lösningsmedelsleverantör. Lösningsmedelstillverkare. Industriellt avfettningsmedel. Nya lösningsmedel. Miljövänliga lösningsmedel grön kemi. Rig wash. Underhåll olja gas. Gröna lösningsmedel Substituerad diklormetan. Substituerad metylenklorid. Substituerad CH2Cl2. CMR-substitut. Acetonsubstitut. Acetonsubstitut. NMP-substitut. Lösningsmedel för polyuretaner. Lösningsmedel för epoxi. Polyesterlösningsmedel. Lösningsmedel för lim. Lösningsmedel för målarfärg. Hartslösningsmedel. Lösningsmedel för lack. Elastomer lösningsmedel

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE