العربية český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Norsk Pусский Português Român slovenský slovenski Svenska Türkçe tiếng việt 日本の
Ecosolvent voor zwaar ontvetten - NEUTRALENE® VG 2020 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2019/10/03 14:07

ALTERNATIEVE AGROSOLVENTEN VOOR MOEILIJK ONTVETTEN

VEILIGHEIDSSOLVENTEN ZONDER GEVARENPICTOGRAM

ZONDER VOS, GEMAKKELIJK BIOLOGISCH AFBREEKBAAR, NIET BRANDBAAR

iBiotec NEUTRALÈNE® VG 2020

 

 

 

GEEN GEVARENPICTOGRAM

European Regulation CLP 1272/2008

SGH - GHS Regulations

 

ECOSOLVENT VOOR MOEILIJK ONTVETTEN, SPECIALE STRUCTUREN, ROOSTERS, BAKKEN, ABSORPTIE, INDUSTRIEEL ONDERHOUD

 

 

 

Krachtige agrosolvent die ontvet en reinigt.

Gegarandeerd zonder gevaarlijke, schadelijke, irriterende of sensibiliserende stoffen.

 


Kan koud of op hete oppervlakken worden gebruikt. 

Buitengebruikstelling van ATEX-zones.

 

Zeer hoog oplossend vermogen KB Index groter dan 180.


Kan puur of in water verdund gebruikt worden, af te spoelen met water.
Onmiddellijke oplossing van teer, ruwe olie, zware koolwaterstoffen,

verbrandingsresten, vetten, smeermiddelen.

 

OPTIMALISATIE VAN DE PGS

Oplosmiddelenbeheersplan 

(IED-RICHTLIJN)

Resultaten materiaal input/output oplosmiddel

Lage volatiliteit, minder verbruik.

ONDERDRUKKING VAN EMISSIES VAN OPLOSMIDDELEN

              

 

                     

   VOS 0 

         GEEN VOS       

 

         ODP 0           

        

 

 

                   

                  PRP 0

  

 

DIB-KLASSE gewoon bedrijfs-/industrieel afval. Daling van de kosten van vernietiging.


Vriespunt -20°C. Opslag buiten toegestaan.

Zonder retentie (arbeidscode. Product niet geëtiketteerd 

ICPE-milieucode. Niet-vervuilend product).

 

 

Vermindering van industriële risico's, operationeel verlies, wettelijke aansprakelijkheid (verzekeringswet)

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

RIG WASH 

MRO

OIL&GAS-operatoren

Off-shore en on-shore

en op chemische locaties 

Vervoer over zee

Sanering

 

Risicovolle warme omgevingen, ijzer- en staalindustrie, gieterijen, smederijen, glasfabrieken. Warmtebehandeling.

Verdunning, dispersie en reiniging van ruwe olie, distillatieresiduen (bitumen), verbrandingsresiduen (teer), zware aardoliedestillaten, paraffines, oliën, brandstoffen, diesel, stookolie, jet, benzine.

Verwijdering van koolteer, Judea-bitumen, waterafstotende coatings, niet gepolymeriseerde platte afdichtingen, vloeibare inkten voor continue offset, flexo-inkten.

Reinigen van laad-, opslag- en retentiezones. Reinigen van motoren, chassis en machines. Havengebieden, chemische locaties, raffinaderijen, mijnbouwactiviteiten, algemeen onderhoud. Wegsanering. Drukkerijen. Bedrukkingen op verpakking.

 

 

                          Download de technische fiche

 

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

CLASSIFICATIE: APOLAIRE OPLOSMIDDELEN AFKOMSTIG UIT DE LANDBOUW 

EIGENSCHAPPEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Voorkomen

 Visueel

Helder

-

Kleur*

 Visueel

oranje-geel

-

Geur

 olfactief

Licht, karakteristiek

-

Dichtheid op 25°C

 NF EN ISO 12185

880

kg/m3

Vriespunt

 ISO 3016

-20

°C

Oplosbaarheid in water

 -

100

%

Kinematische viscositeit op 40°C

 NF EN 3104

5

mm²/s

Oppervlaktespanning

NF ISO 6295

 32

Dynes/cm

Oplossend vermogen

Kauri Butanol-index

ASTM D 1133

180

-

Zuurgetal

 EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Joodgetal

 NF EN 14111

<120

gI2/100g

Watergehalte

 NF ISO 6296

< 0,2

%

BRANDVEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten vat)

 NF EN 22719

>170

°C

Punt van zelfontbranding

 ASTM E 659

>250

°C

Onderste explosiegrens

 -

Niet-explosief

% (volume)

Bovenste explosiegrens

 -

Niet-explosief

% (volume)

Gehalte van explosieve, oxiderende, ontvlambare, licht of zeer licht ontvlambare stoffen

 CLP-verordening

GHS

 Totale afwezigheid

 %

TOXICOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidinegetal 

 NF ISO 6885

<6

-

Peroxidegetal

 NF ISO 3960

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinewaarde +2x peroxidewaarde)

 -

<26

-

Gehalte aan CMR-stoffen, irriterende, bijtende stoffen

 CLP-verordening

Totale afwezigheid

%

Resterend methanolgehalte van transesterificatie

 GC-MS

0

%

Emissies van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, irriterende stoffen, stoffen die corrosief zijn bij 160°C.

 GC-MS

0

%

EIGENSCHAPPEN INZAKE MILIEU

 

EIGENSCHAPPEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor water

 WGK Duitsland

1

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

 L 33 T 82

boven de 90

%

Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid

OESO 301 A op 28 dagen
Verdwijning van de COD

 

 ISO 7827

 

boven de 80

 

%

Eenvoudige en ultieme biologische afbreekbaarheid

OESO 310 C op 28 dagen

Biologische afbraak op 67 dagen

 

 Gewijzigde MITI

 

boven de 90

 100

 

%

%

Bioaccumulatie 

Verdelingsindex n-octanol water

 

 OESO 107

 

minder dan 3

 

log KOW

Dampspanning bij 20 °C

 -

<0,1

hPa

VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen)

 -

0

%

Oplosmiddelgehalte

 -

0

%

Gehalte van milieugevaarlijke stoffen 

 -

Totale afwezigheid

%

Gehalte van verbindingen met een PRP

 -

0

%

Gehalte van verbindingen met een ODP

 -

0

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse

 ISO 14040

1,55

Kg koolstofequivalent

 

 * De kleur van oplosmiddelen uit de landbouw kan niet worden gespecificeerd. Die hangt af van landen van herkomst, gewassen en seizoenen.

 

WAARSCHUWING  

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht of wat vaak wordt getoond, zijn niet alle groene oplosmiddelen groen.

Agroproducten kunnen schadelijk of zelfs gevaarlijk zijn voor het milieu.

Wij garanderen dat het product NEUTRALENE VG 2020 geen stoffen of verbindingen bevat met een grenswaarde of gemiddelde blootstellingswaarde, of stoffen of verbindingen die als gevaarlijk worden beschouwd volgens de CLP-voorschriften,

hetzij bij gebruik bij kamertemperatuur, hetzij bij gebruik op hete oppervlakken

voor temperaturen tot 160°C (product en emissies). (Metingen uitgevoerd in GC-MS).

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij puur gebruik.

Breng het product aan op de te ontvetten of te reinigen oppervlakken met een doek, borstel, kwast of een conventionele lagedrukspuit.

Afhankelijk van de aard van de te verwijderen verontreinigingen laat u het product enkele ogenblikken inwerken en, afhankelijk van de installaties, spoelt u het af met zuiver water met behulp van hogedrukapparatuur, stromend water of een vochtige doek.

Bij gebruik verdund in water.

Het principe van de gebruiksinstructies  blijft hetzelfde. NEUTRALENE® VG 2020 kan worden verdund van 10% tot 50% in water, afhankelijk van de aard van de te verwijderen verontreinigingen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: NEUTRALENE® VG 2020 zijn krachtige ontvetters en reinigingsmiddelen. Controleer indien nodig op compatibiliteit met materialen of oppervlaktecoatings, in het bijzonder in het geval van gevoelige kunststoffen of conventionele verven of slecht uitgeharde verven.

 

PRESENTATIES

Oplosmiddel voor ontvetting en reiniging 100% PLANTAARDIG. Geen gevarenpictogram voor een risico 0. Zonder COV-optimalisatie van de PGS. Alternatief oplosmiddel. Agrosolvent. Biosolvent. Ecosolvent. Biologisch afbreekbaar oplosmiddel. Leverancier van oplosmiddelen. Fabrikant van oplosmiddelen. Industriële ontvetter. Nieuwe oplosmiddelen. Schone oplosmiddelen voor groene chemie. Rig wash. Onderhoud olie gas. Groene oplosmiddelen Substituut voor dichloormethaan. Substituut voor methyleenchloride. Substituut voor ch2 cl2. Substituut voor CMR. Substituut voor aceton. Substituut voor aceton. Substituut voor NMP. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddelen voor epoxy. Oplosmiddel voor polyester. Oplosmiddel voor lijmen. Oplosser voor verf. Oplosmiddel voor harsen. Oplosmiddelen voor vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren

GEBRUIKSWIJZEN

 

 

Ontvetten met doekje

Ontvetten met borstel

 

 

 

 

Lagedrukspuiten met waterspoeling

vanaf 20% in water

 

Ultrasone bakken

vanaf 10% in water

 

Wasmachine met spuiten

vanaf 10% in water

 

  

Bent u op zoek naar een ander product?

Ontdek ons volledige gamma door op de foto te klikken

 

Oplosmiddel voor ontvetting en reiniging 100% PLANTAARDIG. Geen gevarenpictogram voor een risico 0. Zonder COV-optimalisatie van de PGS. Alternatief oplosmiddel. Agrosolvent. Biosolvent. Ecosolvent. Biologisch afbreekbaar oplosmiddel. Leverancier van oplosmiddelen. Fabrikant van oplosmiddelen. Industriële ontvetter. Nieuwe oplosmiddelen. Schone oplosmiddelen voor groene chemie. Rig wash. Onderhoud olie gas. Groene oplosmiddelen Substituut voor dichloormethaan. Substituut voor methyleenchloride. Substituut voor ch2 cl2. Substituut voor CMR. Substituut voor aceton. Substituut voor aceton. Substituut voor NMP. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddelen voor epoxy. Oplosmiddel voor polyester. Oplosmiddel voor lijmen. Oplosser voor verf. Oplosmiddel voor harsen. Oplosmiddelen voor vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE