العربية český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Norsk Pусский Português Român slovenský slovenski Svenska Türkçe tiếng việt 日本の
Eko topilo za razmaščevanje težko zamaščenih površin - NEUTRALENE® VG 2020 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2019/10/03 15:01

ALTERNATIVNA TOPILA KMETIJSKEGA IZVORA ZA RAZMAŠČEVANJE TEŽAVNIH POVRŠIN

VARNA TOPILA BREZ NEVARNIH PIKTOGRAMOV

BREZ HOS, LAHKO BIORAZGRADLJIVO, NEVNETLJIVO

iBiotec NEUTRALÈNE® VG 2020

 

 

 

BREZ PIKTOGRAMOV ZA NEVARNOSTI

European Regulation CLP 1272/2008

SGH - GHS Regulations

 

EKO TOPILO ZA ZAHTEVNO RAZMAŠČEVANJE , ŠE ZLASTI KONSTRUKCIJ, MREŽ, KORIT, ZADRŽEVALNIKOV, ZA INDUSTRIJSKO VZDRŽEVANJE.

 

 

Kmetijsko topilo za visoko zmogljivo razmaščevanje in čiščenje.

Zajamčeno brez nevarnih, zdravju škodljivih, dražilnih snovi oz. snovi, ki povzročajo preobčutljivost.

 


 
Uporablja se lahko hladno ali na vročih površinah. 

Deklasifikacija območij ATEX.

 

Zelo visoka moč topila, z indeksom KB nad 180.


Uporablja se lahko v čisti obliki, razredčeno v vodi; spere se z vodo.
Takojšnje raztapljanje katranov, surove nafte, težkih ogljikovodikov,

ostankov izgorevanja, masti in maziv.

 

 OPTIMIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S TOPILI

Načrt ravnanja s topili 

(DIRECTIVA O EMISIJAH IZ INDUSTRIJE - IED)

Vhodna/izhodna materialna bilanca topila

Nizka volatilnost, manjša poraba.

 ODPRAVA EMISIJ TOPIL

 

              

 

                     

   HOS 0 

         BREZ HOS       

           ODP 0           

        

 

 

                   

                  GWP 0

 

 

 RAZRED NENEVARNIH industrijskih in navadnih odpadkov. Zmanjšanje stroškov uničenja.


Točka zmrzovanja -20 °C. Zunanje skladiščenje je dovoljeno.

Brez hrambe (delovnopravna zakonodaja. Izdelek, ki ni označen. 

Zakonik o okolju (ICPE). Okolju prijazen proizvod).

 

 

Zmanjšanje industrijskega tveganja, poslovnih izgub, odgovornosti

(zakonik o zasebnem zavarovanju)

 

PODROČJA UPORABE

Čistilo za ploščadi RIG WASH 

MRO

V naftni in plinski industriji

Na morju in kopnem

in na območjih kemijske industrije 

Ladijski prevozi

Zmanjševanje onesnaževanja

 

Vroča okolja s tveganji, v železarski in jeklarski industriji ter livarski, kovaški in steklarski industriji. Termična obdelava.

Redčenje, disperzija in čiščenje surovih ostankov destilacije (bitumenov), ostankov izgorevanja (katranov), težkih destilatov zemeljskega olja, parafinov, olj, goriv, ​​dizelskega goriva, kurilnega olja, kerozina in bencinov.

Odstranjevanje premogovih katranov, bitumna iz Judeje, tesnilnih sredstev, nepolimeriziranih ploščatih tesnil, črnil za rotacijski ofsetni tisk, črnila za flekso tisk.

Čiščenje nakladalnih in skladiščnih površin ter površin za zadrževanje. Čiščenje motorjev, šasij in strojev. Pristanišča, območja kemijske industrije, rafinerije, rudarstvo, splošno vzdrževanje. Čiščenje cestnih površin. Tiskarska industrija. Tiskanje na embalaže.

 

                                  Prenesite tehnični list

 

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

KLASIFIKACIJA: APOLARNA TOPILA KMETIJSKEGA IZVORA 

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOSTI

ENOTE

Videz

 viden

prozoren

-

Barva*

 viden

rumenooranžna

-

Vonj

 neprijeten (smrad)

komaj zaznavnega značilnega vonja

-

Gostota pri 25 °C

 Francoski standard NF EN ISO 12185

880

kg / m3

Zmrziščna točka

 ISO 3016

-20

°C

Topnost v vodi

 -

100

%

Kinematična viskoznost pri 40 °C

 Francoski standard NF EN 3104

5

mm²/s

Površinska napetost

Francoski standard NF ISO 6295

 32

Dyne/cm

Topilna sposobnost

Indeks kauri-butanola

ASTM D 1133

157

-

Kislinsko število

 EN 14104

<1

mg (KOH)/g

Jodna vrednost

 Francoski standard NF EN 14111

<120

gI2/100g

Vsebnost vode

 Francoski standard NF ISO 6296

<0,2

%

POŽARNE LASTNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOSTI

ENOTE

Plamenišče (zaprta posoda)

 Francoski standard NF EN 22719

> 170

°C

Temperatura samovžiga

 ASTM E 659

> 250

°C

Spodnja meja eksplozivnosti

 -

Ni eksplozivno

% (volumski)

Zgornja meja eksplozivnosti

 -

Ni eksplozivno

% (volumski)

Vsebnost eksplozivnih, oksidativnih, vnetljivih, visoko ali zelo lahko vnetljivih snovi

 Uredba CLP

GHS (Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij)

 Popolna odsotnost

 %

TOKSIKOLOŠKE LASTNOSTI

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOSTI

ENOTE

Anizidinska vrednost 

 Francoski standard NF ISO 6885

<6

-

Peroksidno število

 Francoski standard NF ISO 3960

<10

meq(O2)/kg

Vrednost TOTOX (anizidinska vrednost +2x peroksidno število)

 -

<26

-

Vsebnost snovi CMR in dražilnih ter jedkih snovi

 Uredba CLP

Popolna odsotnost

%

Preostala vsebnost metanola, pridobljena pri transesterifikaciji

 GC-MS

0

%

Emisije nevarnih spojin, CMR, dražilne snovi, korozivne snovi pri 160 °C.

 GC-MS

0

%

OKOLJSKE LASTNOSTI

 

LASTNOSTI

 STANDARDI

VREDNOSTI

ENOTE

Nevarnost za vodo

 WGK (Razred nevarnosti za vodo), Nemčija

1

razred

Primarna biorazgradljivost CEC 21 dni pri 25 °C

 L 33 T 82

več kot 90

%

Enostavna biorazgradljivost

OCDE 301 A v 28 dneh
upad raztopljenega organskega ogljika (COD)

 

 ISO 7827

 

več kot 80

 

%

Enostavna in končna biorazgradljivost

OECD 310 C v 28 dneh

Biorazgradnja po 67 dneh

 

 Spremenjen MITI

 

več kot 90

 100

 

%

%

Bioakumulacija 

Indeks deleža n-oktanola/vode

 

 OECD 107

 

manj kot 3

 

log KOW

Parni tlak pri 20 °C

 -

<0,1

hPa

Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)

 -

0

%

Vsebnost topil

 -

0

%

Vsebnost snovi, ki so nevarne za okolje 

 -

Popolna odsotnost

%

Vsebnost spojin z visokim potencialom globalnega segrevanja (GWP)

 -

0

%

Vsebnost spojin z ODP

 -

0

%

Ravnotežje ogljika, analiza življenjskega cikla

 ISO 14040

1,55

Kg ekvivalenta ogljika

 

 * Barve topil kmetijskega izvora ni mogoče določiti. Odvisna je od držav izvora, donosa in letnih časov.

 

OPOZORILO

V nasprotju s splošnim prepričanjem ali željo vsa zelena topila niso zelena.

Proizvodi kmetijskega izvora so lahko škodljivi ali celo nevarni za okolje.

Jamčimo, da proizvod NEUTRALENE VG 2020 ne vsebuje nobenih snovi in nobenih spojin z mejnimi ali povprečnimi vrednostmi za izpostavljenost ali takšnih, ki se štejejo za nevarne v skladu z uredbo CLP,

bodisi med uporabo pri sobni temperaturi ali pri uporabi na vročih površinah

pri temperaturah do 160 °C (proizvod in emisije). (Meritve, opravljene z GC-MS).

 

 

NAČIN UPORABE

Uporaba nerazredčenega sredstva.

Proizvod nanesite na površino, ki jo želite razmastiti ali očistiti s krpo, ščetko ali čopičem ali z običajnim razpršilcem z nizkim tlakom.

Pustite, da deluje nekaj trenutkov, odvisno od narave onesnaževal, ki jih je treba odstraniti; nato sperite s čisto vodo s pomočjo visokotlačne naprave, pod tekočo vodo ali z vlažno krpo, odvisno od napeljave.

Uporaba sredstva, razredčenega v vodi.

Navodila ostajajo enaka. NEUTRALENE® VG 2020 je mogoče razredčiti na 10% do 50% raztopino v vodi, odvisno od narave onesnaženja, ki ga je treba odpraviti.

Varnostni ukrepi za uporabo : NEUTRALENE® VG 2020 sta močna razmaščevalni in čistilni sredstvi. Po potrebi preverite združljivost z materiali ali površinskimi premazi, še posebej z občutljivimi plastičnimi materali ali običajnimi barvami ali slabo retikuliranimi barvami.

 

VRSTE PAKIRANJ

Topilo za razmaščevanje in čiščenje, 100% RASTLINSKEGA IZVORA. Brez piktograma za nevarnosti za ničelno tveganje. Brez optimizacije načrta ravnanja s topili za HOS. Alternativno topilo. Topilo s sestavinami kmetijskega izvora. Bio topilo. Eko topilo. Biorazgradljivo topilo. Dobavitelj topila. Proizvajalec topila. Industrijski razmaščevalec. Nova topila. Čista topila kot proizvod zelene kemije. Čistilo za ploščadi. Vzdrževanje v sektorju nafte in plina. Zelena topila, nadomestek diklorometana. Nadomestek metilen klorida. Nadomestek za ch2 cl2. Nadomestne snovi CMR. Nadomestek acetona. Nadomestek acetona. Nadomestek n-metil-2-pirolidona (NMP). Topilo za poliuretane. Topila za epoksi materiale. Poliestrsko topilo. Topila za lepila. Topila za barve. Topila za smole. Topila za lake. Elastomerna topila

 

NAČINI UPORABE

 

 

Razmaščevanje s krpo

Razmaščevanje s čopičem

 

 

 

 

Razpršilci z nizkim tlakom za spiranje z vodo,

z 20% ali večodstotno vodno raztopino

 

Ultrazvočni zabojniki

z 10% ali večodstotno vodno raztopino

 

Pralni stroj s škropljenjem

z 10% in večodstotno vodno raztopino

 

  

Iščete drug proizvod?

Spoznajte celoten nabor naših proizvodov s klikom na fotografijo

 

Topilo za razmaščevanje in čiščenje, 100% RASTLINSKEGA IZVORA. Brez piktograma za nevarnosti za ničelno tveganje. Brez optimizacije načrta ravnanja s topili za HOS. Alternativno topilo. Topilo s sestavinami kmetijskega izvora. Bio topilo. Eko topilo. Biorazgradljivo topilo. Dobavitelj topila. Proizvajalec topila. Industrijski razmaščevalec. Nova topila. Čista topila kot proizvod zelene kemije. Čistilo za ploščadi. Vzdrževanje v sektorju nafte in plina. Zelena topila, nadomestek diklorometana. Nadomestek metilen klorida. Nadomestek za ch2 cl2. Nadomestne snovi CMR. Nadomestek acetona. Nadomestek acetona. Nadomestek n-metil-2-pirolidona (NMP). Topilo za poliuretane. Topila za epoksi materiale. Poliestrsko topilo. Topila za lepila. Topila za barve. Topila za smole. Topila za lake. Elastomerna topila

 

Proizvodnja, podmazovanje, čiščenje, zaščita
IBiotec
® Tec Industries® Service 

nudi celovit nabor proizvodov
posebej zasnovanih za uporabo v industriji.
 

 


 

Želite prejeti:

 

brezplačen vzorec 
tehnično priporočilo
tehnični list
varnostni list

 

- Kontaktirajte nas -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

proizvajalec industrijskih kemikalij, 
Zahvaljujemo se vam za obisk.IBiotec® Tec Industries®Service najdete na: YOUTUBE