العربية český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Bahasa indonesia Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Norsk Pусский Português Român slovenský slovenski Svenska Türkçe tiếng việt 日本の
Dung môi hữu cơ dùng để tẩy dầu mỡ cứng đầu - NEUTRALENE® VG 2020 - iBiotec - Tec Industries

DUNG MÔI THAY THẾ GỐC NÔNG NGHIỆP ĐỂ TẨY DẦU MỠ CỨNG ĐẦU.

DUNG MÔI AN TOÀN KHÔNG CẢNH BÁO NGUY HIỂM

KHÔNG VOC, DỄ DÀNG PHÂN HỦY SINH HỌC, KHÔNG CHÁY NỔ

iBiotec NEUTRALÈNE® VG 2020

 

 

 

 

 

Khai thác dầu

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

 

NEUTRALENE VG 2020 là Chất cọ rửa hiệu suất cao để làm sạch ngay Dầu thô (Dubaï light, Brent, WTI, hoặc loại cực mạnh).

Tính không dễ cháy, không phát tán mùi, hòa tan ngay lập tức, rửa bằng nước và nước biển, phân hủy sinh học sơ cấp,OECD 301A dễ dàng, OECD 310C dễ dàng và tận gốc

(MITI), hoàn toàn và nhanh chóng, DTH0 nước biển ISO 15705 yếu, tích lũy sinh học log Kow nhỏ hơn 3.

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer 

 

NEUTRALENE VG 2020 cho phép loại bỏ chất cặn do đốt và duy trì bình đốt phục vụ đốt khíbùng nổtrong các hoạt động Dầu khí, cũng như trong các trung tâm lưu trữ rác thải cơ bản, trung tâm ủ và chôn lấp rác. NEUTRALENE VG 2020 cũng được sử dụng để làm sạch các ống khói công nghiệp, các bộ phận bên trong của lò hơi, lò xử lý nhiệt.

 

Bảo trì trong nhà máy lọc dầu

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

Bảo trì địa điểm lộ thiên.

NEUTRALENE VG 2020 cho phép tẩy rửa, làm sạch và

đánh bay dầu mỡ của tất cả các bề mặt hiện có trong các nhà máy lọc dầu:

như đường ống, khu vực, sàn, thùng chưa, thùng, thân của

nồi hơi.

Sử dụng đơn giản và  nó sau đó dễ dàng làm sạch với những thiết bị áp lực cao

hoặc đơn giản trên bề mặt bỏ bằng giẻ

ướt.

 

Bảo trì khu vực hóa chất

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

Các hoạt động làm sạch và bảo trì tại các khu vực hóa học rất đa dạng, chúng phải tính đến bản chất của các chất gây bẩn được tạo ra bởi các hoạt động của khu vực đó, dù hữu cơ hay không.

 

 

Keo dán và chất kết dính  

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

Tan chảy nhanh chóng chất kết dính Hot Melts, trong thùng rửa bằng siêu âm.

Lên đến 220 ° C, không phát thải khói, không phát thải các hợp chất nguy hiểm.

Không có nguy cơ cháy, không có nguy cơ nổ, rủi ro 0.

Làm sạch các con lăn hoặc lớp cuộn, thùng và bảng hướng dẫn trong quá trình thay đổi chất lượng chất kết dính. Các nhà sản xuất nhãn. Đơn vị đóng gói.

 

Động cơ hàng hải

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

Dầu mỡ động cơ và buồng máy.

Tính không dễ cháy giúp nó có thể được sử dụng cho các máy tương đối nóng.

Không có mùi.

Thời gian tác động tức thì.

Rửa sạch bằng nước ngọt hoặc nước biển.

 

Vận tải biển

 

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

NEUTRALENE VG 2020 đáp ứng các quy ước MARPOL, UNCLOS và SOLAS về việc làm sạch các chất bẩn bán còn lại và chất bẩn củacác container theo quy ước IBC và IMDG.

 

Làm sạch bình chứa

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer  

Làm sạch lan can, hầm và boong tầu.

Loại bỏ tức thì không cần cơ chế hoạt động chỉ đơn giản là lau sạch với nước. Không dễ cháy và không dễ nổ trong môi trường hẹp.

 

Làm sạch các thùng và khu vực lưu trữ

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer Lưu trữNEUTRALENE VG 2020 khôngđòi hỏi, tuân theo quy định hiện hành, về lưu giữ. Các dung môi hữu cơ này, không dễ cháy, không độc hại và không gây ô nhiễm, đặc biệt hiệu quả để làm sạch các thùng và khu vực lưu giữ.

 

Làm sạch và MRO các nhân tố cần lọc

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

Các nhân tố cần lọc được định nghĩa là các chất chứa yếu tố gây ô nhiễm.

NEUTRALENE VG 2020 được hòa từ 20 đến 30% trong nước, cho phép làm thông tắc nghẽn hiệu quả tất cả các yếu tố này.

 

Làm thông tắc khoang khí

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

 

Không khí chuyển tải một cách tự nhiên hoặc theo cơ chế, mang theo các chất ô nhiễm được lắng đọng bên trong lưới hoặc các tấm khí.

 

Làm sạch ống khói công nghiệp và bình đốt

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer NEUTRALENE VG 2020 là dung môi hiệu quả để loại bỏ cặn và  hắc ín khi đốt. LƯU Ý đây cũng là dung môi có thể hòa tan bitum . Các khớp giãn nở và chống rò làm từ các hợp chất như vậy do đó sẽ được thay đổi nếu chúng không được che phủ trước khi làm sạch. Chất kết dính loại gaffer có thể được sử dụng để tiết kiệm.

 

Nhựa đường, lớp phủ mặt đường

 
Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

NEUTRALENE VG 2020 là một bông hoa mạnh mẽ. Nó được sử dụng đơn thuần để làm sạch phương tiện, thiết bị cá nhân và các dụng cụ.

Chú ý: nó có thể làm hỏng các lớp phủ trên các trang web xây dựng trong tiến trình. Được sử dụng ở mức 20% trong nước, nó là một bitum chống dính tuyệt vời, làm cho nó trở thành một chất thay thế lý tưởng cho dầu khí.

 

 

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

  

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

 

NEUTRALENE VG 2020 có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong điều kiện cực nóng. Chúng có thể được áp dụng và có hiệu quả trên các bề mặt lên đến 200°C mà không thải khí thải nguy hiểm (được kiểm nghiệm GCMS). Để tiết kiệm thời gian và năng lượng (ISO 50 001), không cần phải chờ đợi các thành phần được làm nguội về nhiệt độ môi trường. Các sản phẩm NEUTRALENE VG 2020 không dễ cháy.

 

Bạn đang tìm một sản phẩm mới ?

Khám phá toàn bộ sản phẩm của chúng tôi bằng cách nhấn vào ảnh

 

Dung môi tẩy dầu mỡ và làm sạch 100% NGUỒN GỐC THỰC VẬT. Không có bất kỳ biểu tượng cảnh báo nguy hiểm rủi ro nào. Không COV tối ưu hóa PGS. Dung môi thay thế. Dung môi gốc nông nghiệp Dung môi hữu cơ. Dung môi sinh học. Dung môi phân hủy sinh học. Nhà cung cấp dung môi. Nhà sản xuất dung môi. Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp. Dung môi mới. Dung môi hóa học xanh sạch. Rig rửa. Bảo dưỡng khí ga. Dung môi xanh thay thế diclomêtan Thay thế metylen clorua. Thay thế cho dung môi Methylen Chloride. Thay thế CMR. Thay thế Aceton Thay thế Aceton Thay thế NMP. Dung môi dùng cho polyurethan. Dung môi dùng cho epoxy. Dung môi dùng cho polyester. Dung môi cho keo. Dung môi cho sơn Dung môi dùng cho nhựa. Dung môi dùng cho véc ni. Dung môi dùng cho Elastomer

 

Sản xuất,bôi trơn,lau chùi,bảo vệ, 
Dịch vụ IBiotec
® Tec Industries® 
Phục vụ cho một phạm vi đầy đủ 
các sản phẩm ngành công nghiệp cụ thể.

 


 

Bạn mong muốn  :

 

một mẫu miễn phí

một đề xuất kỹ thuật

một bảng kỹ thuật

một bảng dữ liệu an toàn

 

- Hãy liên hệ với chúng tôi -

 


Dịch vụ IBiotec® Tec Industries®

nhà sản xuất sản phẩm hóa học kỹ thuật, 
cám ơn bạn đã ghé thăm.Dịch vụ IBiotec® Tec Industries® được phát trên : YOUTUBE